آموزشگاه زبان های خارجی آزادی

به آموزشگاه زبان های خارجی آزادی خوش آمدید
ورکشاپ کاربردی Pronunciation
ورکشاپ کاربردی Pronunciation
06 شهریور 1402

چگونه زبان انگلیسی را روان و سلیس صحبت کنیم؟

آیا در تلفظ کلمات مشکل دارید؟

آیا هنور بین انتخاب لهجه انگلیسی و آمریکایی دچار مشکل میشوید؟

هنوز هم دوست دارید مثل یک فرد بومی انگلیسی صحبت کنید؟

کارگاه یک روزه ۱۲۰ دقیقه تلفظ صحیح را از دست ندهید