آموزشگاه زبان های خارجی آزادی

به آموزشگاه زبان های خارجی آزادی خوش آمدید

سوالات متداول

چنانچه زبان آموزان موارد آموزش داده شده را بخوبی تمرین کننددر سطح pre-intermediateقادر به صحبت کردن میباشد چنانچه زبان آموزان موارد آموزش داده شده را بخوبی تمرین کننددر سطح pre-intermediateقادر به صحبت کردن میباشد

در سیستم جدید یکسری از موارد آموزشی بصورت Quizدر بخش های گرامر ولغت بصورت onlineدر اختیار زبان آموزان قرار می گیرد که این امر به یادگیری هرچه بهتر زبان آموزان کمک می نماید

دوره های انلاین مرتبط با بخشهای مختلف کتاب بصورت کاملا اختیاری برای اندسته از زبان آموزانی که دسترسی به اینترنت دارند می باشد

الف –از طریق اینترنت:کافی است زبان آموزان آموزشگاه از مبلغ شهریه (بوسیله تلفن با آموزشگاه یا زبان آموزان آن ترم)اطلاع حاصل کرده ومبلغ مذکور را در کادر طراحی شده در صفحه اول سایت به همراه مشخصات خود در فرم ثبت نام لحاظ شده در همین سایت تکمیل نموده وبدین ترتیب شهریه را از طریق اینترنت پرداخت ونام آنان در لیست ثبت نام قرار خواهد گرفت . بدیهی است داوطلبین جدید ثبت نام بایستی جهت تعیین سطح و مشاوره با مسئولین مربوطه تماس؛ تااقدامات بعدی صورت گیرد. ب-ازطریق حضور در آموزشگاه:در این مرحله داوطلب با حضور در آموزشگاه با تکمیل فرم ثبت نام به ارائه اطلاعات لازم پرداخته ، در صورتی که قبلا زبان انگلیسی نیاموخته باشد سطح آموزشی وی مشخص ،والا با شرکت در آزمون تعیین سطح به صورت کتبی وشفاهی (Interview)در مقطع مناسب خود قرار گرفته وبه آموزش زبان انگلیسی می پردازد.

img02